מדוע חברות מתקשות מקדמות נשים: צוק הזכוכית, הסביר

כשנשים מגיעות לדרגים העליונים של הכוח, הן מוכנסות לתפקידים מעורפלים, כלומר יש סיכון גדול יותר עבורן ליפול.