מצב זכויות ההצבעה של עבריינים לשעבר, הסביר

עבריינים לשעבר קיבלו חזרה את זכויות ההצבעה ברחבי ארה'ב. אבל רבים עדיין לא יכולים להצביע.